top of page
kr1_malse.jpg

Náš oddíl je nejstarší jachetní oddíl v Jižních Čechách a v roce 2005 na podzim oslavil již 55 let své existence. Zde se vám pokusím přiblížit jeho historii, která je zpracována v naší oddílové kronice.
 

Počátky jachtingu v Jižních Čechách

Počátky jachtingu v Jižních Čechách sahají do 20. let 20. století, kdy se v našem kraji začala rozvíjet vodní turistika. V té době někteří kanoisté začali provádět první pokusy s jízdou na oplachtěných kanoích a kajacích. V roce 1928 byla v Českých Budějovicích založena pobočka pražského Českého Yacht Klubu, ve kterém byl v té době předsedou Josef Rössler - Ořovský, průkopník vodních sportů a lyžování v Čechách. Klub měl loděnici nejprve ve městě ve starém mlýně na slepém rameni (naproti Přednímu mlýnu), a poté, co vyhořela v roce 1929, byla postavena nová o něco dále na býv. Střeleckém ostrově.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Rössler - Ořovský s dcerou Mášou při sjíždění Malše


Aktivity Českého Yacht Klubu se omezovaly většinou na kanoistiku a vodní turistiku - jeho členové sjížděli řeky a účastnili se dálkových kanoistických závodů, jako např. Č. Krumlov - Č. Budějovice, nebo Č. Budějovice - Praha.

Od roku 1931 začalo pár nadšenců, členů Českého Yacht Klubu (Josef Vobořil, Miroslav Čapek, bratři Šámalové, a jiní), pravidelně provozovat plachtění na oplachtěných kanoích a kajacích na jihočeských vodních plochách. V té době však byly vodní sporty na rybnících přísně zakázány, a první "plachtiči" byli vyháněni baštýři, nebo na ně byla na základě udání posílána policie.


 


M. Čapek a bratři Šámalové na Spolském rybníku


V době II. světové války došlo k úpadku vodních sportů, jachting se neprovozoval, a příznivci vodních sportů se uchylovali na řeky, kde nebyli nacistům tolik na očích. Za války bylo také zakázáno táboření a doprava byla problematická, takže sportovci často vozili kanoe na vozících pěšky do Zlaté Koruny nebo do Krumlova a podnikali pouze kratší jednodenní vyjížďky.
 

První jízdy na Bezdrevu

Po válce a po únorovém socialistickém převratu v roce 1948 se budějovičtí zájemci o plachtění (M. Čapek a K. Petráček) začali opět věnovat svému sportu a začali načerno plachtit na Bezdrevu na svém oplachtěném kajaku a kanoi. Byli odtud několikrát vyhnáni, ale zároveň začali jednat se státními orgány o povolení jízdy plachetnic. To se podařilo na konci června 1950, a zakrátko nato byla na Bezdrevu dne 28.8.1950 spuštěna na vodu první skutečná plachetnice, olympijská jola O 24 Mephisto, kterou zakoupil Miroslav Čapek. Záhy následovala ještě olympijská jola O 54 Karla Petráčka, další jolu O 51 přivezl Jaroslav Jestřáb, a byla zde ještě loď třídy firefly F 327 Antonína Hermana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Čapek a K. Petráček při odstrojování lodí na podzim 1950

Lodě byly zpočátku kotveny na bójkách před chatami u restaurace. Na podzim se podařilo vyjednat jejich uskladnění na dvoře bašty, ale zároveň byly podnikány usilovné kroky k získání pozemku a k výstavbě loděnice.


 

Založení oddílu

Dne 15.11.1950 se konala ustavující schůze našeho jachetního oddílu, který byl tenkrát pobočkou sportovní organizace Sokol, a jmenoval se "jachetní oddíl Sokola Sdružených Komunálních podniků Jednotného Národního výboru", zkráceně jachetní oddíl Sokol SKP JNV.

Zároveň s tím bylo dosaženo dohody se Státním Rybářstvím a Státními Lesy o pronájmu pozemku na břehu Bezdreva vedle bašty. Stavitel a člen oddílu Petráček obstaral materiál, a do konce roku zde byla za velkého úsilí postavena dřevěná loděnice, kam byly lodě na zimu přemístěny.

V zimě 1951 dokončil Jaroslav Řezáč první lední jachtu a úspěšně ji zkoušel na zamrzlém Bezdrevu.

Na jaře 1951 byla rozebrána stará loděnice Českého Yacht Klubu, které byla v Českých Budějovicích naproti klášteru, a byla převezena na Bezdrev, kde bylo získaného materiálu použito pro stavbu další budovy. Byl zakoupen motorový člun po princi ze Schwarzenbergu. Přibyly další olympijské joly, které si pořídili Řezáč a Petráček a byla pořízena oddílová loď, 12m šarpie (dvouposádková loď na obrázku zcela vpravo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotvení lodí bez přístavních můstků v roce 1951

Na konci dubna byli na víkend pozvání instruktoři Pavlousek a Böhm z Prahy, kteří provedli školení a praktickou instruktáž jízdy na plachetnici. Naši členové se tak začali naplno připravovat na závodění.

kr1_okanoe.jpg
kr1_odstr_1950.jpg
kr1_kotveni_1951.jpg
bottom of page